Disclaimer

  Alpina Fietsen presenteert deze website en alle andere publicaties zoals reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, facturen en de informatie daarin zoals maten, gewichten, kleuren, specificaties, eigenschappen en prijzen met de grootst mogelijke zorg en aandacht. Desalniettemin kan het zo zijn dat er bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

  Eventuele wijzigingen op deze website kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Alpina Fietsen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van) deze website en/of de informatie vermeld op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen en het gebruik van andere publicaties zoals reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties en facturen.

  Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen, zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele afleveringskosten.

  Copyright

  Deze website en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, beeld en geluid, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten in de inhoud zijn eigendom van Alpina Fietsen of haar joint-venture partners en/of hun licentiehouders. Niets uit de inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alpina Fietsen, tenzij anders aangegeven. Sommige delen van deze website bevatten teksten, beelden of andere inhoud die onder het auteursrecht van de betreffende leverancier vallen.

  Tenslotte

  Alpina Fietsen houdt zich niet aansprakelijk voor informatie die op andere websites is vermeld en waar eventueel naar verwezen wordt of die als bron gebruikt is voor deze website.

  Kom je informatie tegen die verouderd of incorrect is, of heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.