PRIVACYVERKLARING ALPINA FIETSEN

1. Inleiding
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Alpina Fietsen onderdeel van Kruitbosch Zwolle B.V. (KvK 05014212) (‘Kruitbosch’) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Alpina biedt onder andere via haar websites verschillende producten en diensten aan. Daarbij verwerkt Alpina privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).
1.3. Alpina gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alpina houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met Alpina
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Alpina wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: 038-465 2888
Mail: info@alpinafietsen.nl
Website: www.alpinafietsen.nl
Post: Ravensburgstraat 8, 8028PZ Zwolle

3. Gebruik van persoonsgegevens
3.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

4. Persoonsgegevens
4.1. Afhankelijk van de diensten die Alpina aanbiedt, kan Alpina de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) geboortedatum
(f) geslacht
(g) schoenmaat
(h) kledingmaat
(i) lichaamslengte
technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

5. Doeleinden
5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
(a) inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(b) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondi-gingen;
(c) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(d) selecteren van modellen die zich aanmelden via de modellenwedstrijd en het aanschaffen van de bijbehorende kleding voor de foto- of filmopname.
(e) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Alpina;
(f) verbeteren van de website van Alpina.
(h) het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen en het behandelen van klachten
(i) 
het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1. Alpina stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.
6.2. Indien Alpina uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Alpina ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van per-soonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder an-dere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
6.3. Alpina zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring
7.1. Alpina neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautori-seerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Alpina zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gege-vensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2. Alpina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Alpina uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Alpina uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering
8.1. Wij verzamelen gegevens voor analyse doeleinden om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kun-nen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen. Deze web-site maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden ge-plaatst) om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt. Verdere informatie over cookies en het gebruik hiervan kun je lezen op onze cookies-pagina.

Daarnaast kan Alpina gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
8.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden
De website van Alpina kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyper-links. Alpina is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van per-soonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het des-betreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twit-ter, YouTube, Pinterest en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw per-soonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen
Alpina kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Alpina een verzoek te doen tot inzage, beperking, recti-ficatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsge-gevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toe-sturen aan info@Alpinafietsen.nl.

13. Klachten
Alpina hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoons-gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelge-ving, is de besloten vennootschap Kruitbosch Zwolle B.V.